Rákosník, J. (2023) „JANA OSTERKAMP, Řád v rozmanitosti: Dějiny federalismu v habsburské monarchii od doby předbřeznové do roku 1918, Praha 2022, Argo, 643 s., ISBN 978-80-257-3707-1", Dějiny – teorie – kritika, (2), s. 190-195. doi: 10.14712/24645370.3202.