[1]
M. Jakoubek, „Horský Jan, Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy: Praha 2009, Argo, 340 s.", DTK, č. 2, s. 384-387, pro. 2011.