[1]
K. Andělová a J. Mareš, „Hledání české radikální demokracie. Karel Kosík a filozofie (českých) dějin", DTK, č. 2, s. 183–211, pro. 2014.