[1]
J. . Grim Feinberg, „Nedokončený příběh středoevropského disentu", DTK, č. 2, s. 293–318, pro. 2014.