[1]
P. Cermanová, „FRANTIŠEK ŠMAHEL, Jan Hus. Život a dílo, Praha 2013, Argo, 312 s., ISBN 978-80-257-0875-0", DTK, č. 2, s. 321–324, pro. 2014.