[1]
T. Malý, „ONDŘEJ JAKUBEC, Kde jest, ó smrti, osten tvůj? Renesanční epitafy v kultuře umírání a vzpomínání raného novověku: Praha 2015, Nakladatelství Lidové noviny, 482 s.", DTK, č. 2, s. 384-387, pro. 2017.