[1]
T. Schejbal, „ZDENĚK KÁRNÍK – Na úsvitu dějin české sociální demokracie. Od prvopočátků hnutí k základům moderní politické strany (1844–1893): Praha 2019, Dokořán, 704 s., ISBN 978-80-7363-857-3", DTK, č. 1, s. 156-158, čvc. 2021.