[1]
T. Malý, „Rituály středověku a raného novověku v recentní české a polské historiografii", DTK, č. 2, s. 245-280, pro. 2021.