[1]
J. Mrňka, „Konfliktní hranice: české země a kolektivní násilí v krizovém roce 1938 a během počátečního období nacistické vlády", DTK, č. 1, s. 33–67, čvc. 2023.