[1]
D. Kolumber, „JANA WOHLMUTH MARKUPOVÁ, Soukromá válka Huga Vavrečky: Mikrohistorie z rozhraní soudobých dějin (1945–1952), Praha 2022, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 248 s., ISBN 978-80-246-4994-8", DTK, č. 1, s. 198–204, čvc. 2023.