[1]
D. Tinková, „Dějiny, šílenství, psychiatrie. : K otázce „šílenství“, proměn lidské psychiky a psychiatrie jako předmětu kritické historické reflexe. ", DTK, č. 2, s. 11-39, pro. 2023.