[1]
D. Tomíček, „Diskurzivní prostředky a profesní strategie šedé zóny poskytovatelů lékařské péče na přelomu středověku a raného novověku", DTK, č. 2, s. 41-70, pro. 2023.