[1]
H. Jadrná Matějková, „„Jednala s ní jako čestná žena, zacházela s ní opatrně a ani v nejmenším jí neublížila.“: Vnímání porodu a pomoci porodní báby ve svědeckých výpovědích v rámci soudního sporu mezi Justinou Siegemund a Martinem Kergerem", DTK, č. 2, s. 71-92, pro. 2023.