[1]
J. Wohlmuth Markupová, „"Biografie stojí jednou nohou v akademickém prostředí a druhou nohou ve veřejném prostoru...": Rozhovor s profesorem Hansem Rendersem o křižovatkách historické biografie, orální historie a mikrohistorie.", DTK, č. 2, s. 159-173, pro. 2023.