[1]
J. Rákosník, „JANA OSTERKAMP, Řád v rozmanitosti: Dějiny federalismu v habsburské monarchii od doby předbřeznové do roku 1918, Praha 2022, Argo, 643 s., ISBN 978-80-257-3707-1", DTK, č. 2, s. 190-195, pro. 2023.