Horský, J. „Miloš Sládek (ed.), Svět Je Podvodný verbíř Aneb výbor Z českých Jednotlivě vydaných svátečních a příležitostných kázání Konce 17. a prvých Dvou třetin 18. Století: Praha 2005, Argo, 533 S.". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1, červen 2007, s. 142-7, doi:10.14712/24645370.2454.