Jakubec, O., a T. Malý. „Konfesijnost – (nad)konfesijnost – (bez)konfesijnost: Diskuse O renesančním Epitafu a umění Jak O Zdroji Konfesijní Identifikace". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1, červenec 2010, s. 79–112, doi:10.14712/24645370.2550.