Kostrbová, L., a M. Topor. „VLADIMÍR PAPOUŠEK a kol., Dějiny Nové Moderny. Česká Literatura V Letech 1905–1923: Praha 2010, Academia, 628 S.". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2, prosinec 2010, s. 315–324, doi:10.14712/24645370.2569.