Nečasová, D. „Ženy Vedou Obec: Příspěvek K proměně české Poúnorové společnosti". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1, červenec 2011, s. 60-72, doi:10.14712/24645370.2576.