Jakoubek, M. „Horský Jan, Dějepisectví Mezi vědou a vyprávěním. Úvahy O Povaze, Postupech a mezích Historické vědy: Praha 2009, Argo, 340 S.". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2, prosinec 2011, s. 384-7, doi:10.14712/24645370.2613.