Andělová, K., a J. Mareš. „Hledání české radikální Demokracie. Karel Kosík a Filozofie (českých) dějin". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2, prosinec 2014, s. 183–211, doi:10.14712/24645370.2697.