Smyčka, V. „Stopa". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2, prosinec 2014, s. 212–230, doi:10.14712/24645370.2698.