Cermanová, P. „FRANTIŠEK ŠMAHEL, Jan Hus. Život a dílo, Praha 2013, Argo, 312 s., ISBN 978-80-257-0875-0". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2, prosinec 2014, s. 321–324, doi:10.14712/24645370.2703.