Středová, V. „JANA PAPEŽOVÁ, Plout Proti Proudu (Publicistika Záviše Kalandry), Červený Kostelec 2012, Nakladatelství Pavel Mervart, 330 s., ISBN 978-80-7465-009-3". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2, prosinec 2014, s. 333–341, doi:10.14712/24645370.2707.