Šima, K. „MILAN DUCHÁČEK, Václav Chaloupecký: Hledání československých dějin: Praha 2014, Karolinum, 516 S.". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2, prosinec 2015, s. 384-9, doi:10.14712/24645370.2738.