Wohlmuth, P. „VÍTĚZSLAV PRCHAL, Společenstvo hrdinů. Válka a reprezentační Strategie českomoravské Aristokracie, 1550–1750, Praha 2016, Nakladatelství Lidové Noviny, 558 s., ISBN 978-80-7422-279-5". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2, prosinec 2016, s. 309–311, doi:10.14712/24645370.2759.