Storchová, L. „JIŘÍ HUTEČKA, Muži Proti Ohni. Motivace, morálka a mužnost českých vojáků Velké války 1914–1918, Praha, Nakladatelství Lidové Noviny 2016, 274 s., ISBN 978-80-7422-371-6". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2, prosinec 2018, s. 349–355, doi:10.14712/24645370.2848.