Schejbal, T. „ZDENĚK KÁRNÍK – Na úsvitu dějin české sociální Demokracie. Od prvopočátků Hnutí K základům Moderní Politické Strany (1844–1893): Praha 2019, Dokořán, 704 s., ISBN 978-80-7363-857-3". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1, červenec 2021, s. 156-8, doi:10.14712/24645370.2929.