Malý, T. „Rituály středověku a raného novověku V Recentní české a Polské Historiografii". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2, prosinec 2021, s. 245-80, doi:10.14712/24645370.2936.