Řičář, J. „Lovci a sběratelé: Čeští Cestovatelé a Praxe reprezentování Lovu afrických zvířat V pozdním 19. Století Perspektivou Animal Studies". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1, červenec 2023, s. 97–126, doi:10.14712/24645370.3059.