Šefrna, V. „Právo Na Volbu Ohledně našich vlastních těl náleží Pouze nám! : Umělé přerušení těhotenství a Komunistický ženský Tisk V meziválečném Československu". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1, červenec 2023, s. 127–159, doi:10.14712/24645370.3060.