Holub, O. „JAN CHADIMA, Rudolf Slánský, Praha 2022, Vyšehrad, 447 s., ISBN 978-80-7601-623-1". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1, červenec 2023, s. 193–197, doi:10.14712/24645370.3063.