Kolumber, D. „JANA WOHLMUTH MARKUPOVÁ, Soukromá válka Huga Vavrečky: Mikrohistorie Z Rozhraní soudobých dějin (1945–1952), Praha 2022, Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 248 s., ISBN 978-80-246-4994-8". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1, červenec 2023, s. 198–204, doi:10.14712/24645370.3064.