Křížová, M. „RICHARD PRICE, Inside/Outside: Adventures in Caribbean History and Anthropology, Athens: The University of Georgia Press, 2022". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1, červenec 2023, s. 213–223, doi:10.14712/24645370.3066.