Tinková, D. „Revoluce a Smysl dějin: Esej O mýtu revolučního Zlomu a Logiky "dějin" V Historiografické Reflexi". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1, listopad 2023, s. 30–58, doi:10.14712/24645370.3163.