Tinková, D. „Dějiny, šílenství, Psychiatrie. : K otázce „šílenství“, proměn Lidské Psychiky a Psychiatrie Jako předmětu Kritické Historické Reflexe. ". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2, prosinec 2023, s. 11-39, doi:10.14712/24645370.3195.