Tomíček, D. „Diskurzivní prostředky a Profesní Strategie šedé zóny Poskytovatelů lékařské péče Na přelomu středověku a raného novověku". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2, prosinec 2023, s. 41-70, doi:10.14712/24645370.3196.