Rákosník, J. „JANA OSTERKAMP, Řád v rozmanitosti: Dějiny Federalismu v habsburské Monarchii Od Doby předbřeznové Do Roku 1918, Praha 2022, Argo, 643 s., ISBN 978-80-257-3707-1". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2, prosinec 2023, s. 190-5, doi:10.14712/24645370.3202.