Havelka, Miloš. „Jan Patočka, Umění a čas, Svazek 1–2; JAN PATOČKA, Češi, Svazek 1–2: Praha 2004, Oikoymenh, 543 s., 451 s.; Praha 2006-2007, Oikoymenh, 901 s., 415 S.". Dějiny – teorie – kritika, no. 1 (červen 1, 2007): 113-119. Viděno červen 17, 2024. https://ojs.cuni.cz/dejinyteoriekritika/article/view/2449.