Tomíček, David. „Diskurzivní prostředky a Profesní Strategie šedé zóny Poskytovatelů lékařské péče Na přelomu středověku a raného novověku". Dějiny – teorie – kritika, no. 2 (prosinec 19, 2023): 41-70. Viděno duben 14, 2024. https://ojs.cuni.cz/dejinyteoriekritika/article/view/3196.