1.
Havelka M. Jan Patočka, Umění a čas, svazek 1–2; JAN PATOČKA, Češi, svazek 1–2: Praha 2004, Oikoymenh, 543 s., 451 s.; Praha 2006-2007, Oikoymenh, 901 s., 415 s. DTK [Internet]. 1. červen 2007 [citován 17. červen 2024];(1):113-9. Dostupné z: https://ojs.cuni.cz/dejinyteoriekritika/article/view/2449