1.
Malý T. ONDŘEJ JAKUBEC, Kde jest, ó smrti, osten tvůj? Renesanční epitafy v kultuře umírání a vzpomínání raného novověku: Praha 2015, Nakladatelství Lidové noviny, 482 s. DTK [Internet]. 1. prosinec 2017 [citován 14. červenec 2024];(2):384-7. Dostupné z: https://ojs.cuni.cz/dejinyteoriekritika/article/view/2795