[1]
Lančová, T. 2023. Marek Jakoubek – Vladimir Penčev: Češi a Slováci v Bulharsku. Příspěvky ke studiu české, slovenské a československé krajanské přítomnosti v bulharských zemích: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Brno 2022, 216 s. Lidé města. 25, 3 (Dec. 2023), 413-415. DOI:https://doi.org/10.14712/12128112.4151.