Lančová, T. (2023). Marek Jakoubek – Vladimir Penčev: Češi a Slováci v Bulharsku. Příspěvky ke studiu české, slovenské a československé krajanské přítomnosti v bulharských zemích: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Brno 2022, 216 s. Lidé města, 25(3), 413-415. https://doi.org/10.14712/12128112.4151