LANČOVÁ, T. Marek Jakoubek – Vladimir Penčev: Češi a Slováci v Bulharsku. Příspěvky ke studiu české, slovenské a československé krajanské přítomnosti v bulharských zemích: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Brno 2022, 216 s. Lidé města, [S. l.], v. 25, n. 3, p. 413-415, 2023. DOI: 10.14712/12128112.4151. Disponível em: https://ojs.cuni.cz/lidemesta/article/view/4151. Acesso em: 18 jun. 2024.