Lančová, T. (2023) “Marek Jakoubek – Vladimir Penčev: Češi a Slováci v Bulharsku. Příspěvky ke studiu české, slovenské a československé krajanské přítomnosti v bulharských zemích: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Brno 2022, 216 s.”, Lidé města, 25(3), pp. 413-415. doi: 10.14712/12128112.4151.