[1]
Ušáková, K. 2014. Reflexia na stav a perspektívy didaktiky biológie z pohľadu situácie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Scientia in educatione. 5, 2 (pro. 2014), 74-89. DOI:https://doi.org/10.14712/18047106.130.