[1]
Skoršepa, M., Kmeťová, J. a Horváthová, E. 2020. Tablet alebo notebook? Komparatívna štúdia žiakovho vnímania rozdielnych technologických prístupov v počítačom podporovanom chemickom laboratóriu. Scientia in educatione. 11, 1 (čer. 2020), 82-96. DOI:https://doi.org/10.14712/18047106.1322.