[1]
Kotuľáková, K., Dlholucký, D., Palicová, L. a Šprláková, L. 2020. Vplyv výskumne ladeného prístupu na rozvoj spôsobilostí vedeckej práce žiakov nižšieho sekundárneho stupňa vzdelávania. Scientia in educatione. 10, 2 (led. 2020), 2-19. DOI:https://doi.org/10.14712/18047106.1324.