[1]
Slavíčková, M. 2021. Spôsoby zovšeobecňovania u žiakov vo veku 12-13 rokov a ich budúcich učiteľov matematiky. Scientia in educatione. 11, 2 (led. 2021), 40-52. DOI:https://doi.org/10.14712/18047106.1722.